در واقع Collision برای بیان اتفاقاتی که در هنگام برخورد دو آبجکت صورت میگیرد استفاده میشود.مثلا شما زمانی که میخواهید بیان کنید زمانی که دو فلان آبجکت با هم برخورد کردند، از این گزینه استفاده میکنید.

شما میتوانید هر اتفاقی را برای Collision تعریف کنید.برای مثال تغییر رنگ هر کدام از آبجکت ها.چه آبجکت هایی که با هم برخورد کردند و چه آبجکت هایی که نقشی در برخورد نداشت اند...